Διατίθενται τραγούδια-μάθημα σε βίντεο,παρτιτούρα, ταμπλατούρα, midi για το κάθε τραγούδι

Αναζήτηση

Τίτλος

Ρυθμός
Κλίμακα

Λίστα τραγουδιών:

{{song.song_name}}

Ρυθμός: {{song.rythm}}

Κλίμακα: {{song.scale}}

Επίπεδο δυσκολίας: {{song.skill}}

-{{100*(song.price-song.discount)/song.price | currency : '' : 2}}%
{{song.price}}€ {{song.discount}}€